Konkurs fotograficzny #STYLOWE_SWIETA - Stylowe Podróże | Luxury Travel Style Blog
Lifestyle

Konkurs fotograficzny #STYLOWE_SWIETA

20 grudnia 2017

Niniejszym ogłaszamy rozpoczęcie konkursu fotograficznego #STYLOWE_SWIETA

Zapraszamy do udziału i przesyłania zdjęć. Na prace czekamy od 20 grudnia do 27 grudnia br. Trzech zwycięzców otrzyma trzy nagrody w postaci mapy świata – zdrapki. Tematem konkursu mogą być zarówno interesujące miejsca, jak i wydarzenia. Liczy się przede wszystkim Wasza inwencja twórcza 🙂

Wystarczą dwa kroki:

Krok 1. – Wstaw zdjęcie na nasz profil na Facebook www.facebook.com/stylowepodroze wraz z tytułem oraz hasztagiem #stylowe_swieta w opisie.

Krok 2. – Prześlij to samo zdjęcie na adres ania@stylowepodroze.pl wraz z następującymi informacjami: imię i nazwisko, tytuł zdjęcia, numer telefonu.

Uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 zdjęcia.

Zwycięzcę wybierzecie sami podczas głosowania, które przeprowadzimy na naszym profilu na Facebook w dniach 20 – 27 grudnia br.

Najlepsze zdjęcia trafią na stronę www.stylowepodroze.pl.

Regulamin konkursu publikujemy poniżej. Czas start!

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO #STYLOWE_SWIETA

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu Fotograficznego #Stylowe_swieta zwanego dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem konkursu jest blog podróżniczy Stylowe Podróże www.stylowepodroze.pl.
 • 2 Cel i tematyka konkursu
 1. Motywem przewodnim Konkursu Fotograficznego #Stylowe_swieta jest przedstawienie atrakcyjności i wyjątkowości Świąt Bożego Narodzenia.
 • 3 Przepisy dotyczące zgłaszania zdjęć
 1. Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie dwie fotografie.
 2. Zgłaszane zdjęcia należy umieścić na profilu Facebook „Stylowe Podróże” (www.facebook.com/stylowepodroze) wraz z tytułem oraz hasztagiem #stylowe_swieta w opisie.
 3. Następnie fotografie (w formacie .jpg) należy przesłać na adres ania@stylowepodroze.pl wraz z następującymi informacjami: imię i nazwisko, tytuły zdjęć, numer telefonu.
 4. Osoby, które prawidłowo zgłoszą zdjęcie, otrzymają potwierdzenie drogą mailową.
 5. W Konkursie mogą brać udział jedynie te zdjęcia, które nie zostały nagrodzone w innych konkursach.
 6. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, bez ograniczeń wiekowych.
 7. Zgłoszenia są przyjmowane od momentu ogłoszenia Konkursu 20 grudnia do 27 grudnia 2017 r.
 • 4 Rozstrzygnięcie konkursu
 1. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w formie plebiscytu. Po zakończeniu naboru zdjęć, zostaną one opublikowane w albumie na profilu Facebook Stylowe Podróże.
 2. Nagrodzone zostaną trzy fotografie z największą liczbą zdobytych polubień.
 3. Wśród nagrodzonych zdjęć może znaleźć się tylko jedno zdjęcie jednego autora. Wybrane zostanie zdjęcie wyżej ocenione.
 4. Plebiscyt zostanie przeprowadzony od momentu ogłoszenia go na profilu 20 grudnia br. do 27 grudnia br. (godz. 15.00).
 5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.stylowepodroze.pl oraz profilu Facebook Stylowe Podróże („Stylowe Podróże” – www.facebook.com/stylowepodroze).
 6. Organizator będzie kontaktował się z laureatami Konkursu drogą mailową, telefoniczne, lub poprzez konto Facebook.
 7. Nagrodami w Konkursie Fotograficznym #Stylowe_swieta są trzy mapy świata – zdrapki.
 8. Wybrane prace będą prezentowane na stronie www.stylowepodroze.pl.
 • 5 Ochrona danych osobowych
 1. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników przez Organizatorów w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz identyfikacji uczestników i laureatów Konkursu, wydania nagród oraz publicznego podania imion i nazwisk osób nagrodzonych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 • 6 Prawa autorskie
 1. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia prac konkursowych, oświadcza, że przysługują mu do nich autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe, jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób sportretowanych na fotografii, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatorów za wady prawne zgłoszonych fotografii, w tym brak praw wymienionych powyżej.
 2. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatorów do nieodpłatnego, wielokrotnego, nieograniczonego czasowo ani terytorialnie korzystania z nadesłanych prac w działaniach promocyjnych, na następujących polach eksploatacji: a) utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, w formie zapisu cyfrowego, niezależne od standardu, systemu lub formatu, b) wprowadzenie do pamięci komputera oraz przechowywanie, nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Uczestnik zgadza się na posługiwanie się przez Organizatorów jego imieniem i nazwiskiem w celach informacyjnych.
 4. Ponadto Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania
 5. Uczestnik Konkursu dodatkowo zapewnia, że osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach, a także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od Organizatorów wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć, nie będą także wykonywały autorskich praw osobistych lub, odpowiednio, praw osobistych artysty wykonawcy, a w szczególności nie będą domagali się wskazywania i sposobu wskazywania ich jako współautora czy wykonawcy.
 6. W przypadku wystąpienia wobec Organizatorów przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem ze zdjęć, Uczestnik Konkursu pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.
 7. Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania wszystkich nadesłanych prac konkursowych, których własność przechodzi nieodpłatnie na Organizatorów z chwilą ich zgłoszenia do Konkursu.
 • 7 Postanowienia końcowe
 1. Uczestnik Konkursu dokonując zgłoszenia do Konkursu, akceptuje wszystkie zasady Konkursu określone niniejszym Regulaminem.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn, a także przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu jego przeprowadzenia.
 3. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady oraz warunki prowadzenia Konkursu. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.
 4. W sytuacjach nieobjętych Regulaminem decyzję podejmują Organizatorzy.
 5. Od decyzji Organizatorów nie przysługuje odwołanie.
 6. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.stylowepodroze.pl.

 

0 0 votes
Ocena artykułu
Subskrybuj!
Powiadom o
guest
0 komentarze
Inline Feedbacks
View all comments
0
Chcesz skomentować?x
()
x